HZNUOJ

Lucky?
Prob.ID Title Author Source AC/Sub Score
1825傲娇的zxdWANG, Xiaoan杭州师范大学第九届程序设计竞赛843/154855.16
1826zp打扫卫生LIN, Ouya杭州师范大学第九届程序设计竞赛239/57686.61
1827Duff in LoveZHENG, Ling杭州师范大学第九届程序设计竞赛1449/191435.26
1828曾小浪拿书WANG, Jiana杭州师范大学第九届程序设计竞赛278/75784.51
1829取石子SHEN, Jingyi杭州师范大学第九届程序设计竞赛537/139671.16
1830时光老人扔炸弹YE, Lei杭州师范大学第九届程序设计竞赛72/17995.83
1831致命炸弹YU, Dongwei杭州师范大学第九届程序设计竞赛31/23598.00
1832刷题论CHEN, Yupeng杭州师范大学第九届程序设计竞赛70/17196.08
1833HaikuCHEN, Jiachi杭州师范大学第九届程序设计竞赛95/20394.57
1834No 62 or 4ZHANG, Peng杭州师范大学第九届程序设计竞赛15/8498.84